Layperson summaries

Association between migraine and cryptogenic ischemic stroke in young adults

Migreenin ja salasyntyisen aivoinfarktin välinen yhteys nuorilla aikuisilla


24-hour ambulatory blood pressure and cryptogenic ischemic stroke in young adults

Salasyntyisen aivoinfarktin saaneiden nuorten aikuisten ja verrokkien verenpaineen vuorokausirekisteröintien vertailu


Obesity and the risk of cryptogenic ischemic stroke in young adults

Liikalihavuus ja salasyntyisen aivoinfarktin riski nuorilla aikuisilla


Association of left atrial stiffness with risk of cryptogenic ischemic stroke in young adults

Sydämen vasemman eteisen jäykkyyden yhteys salasyntyisen aivoinfarktin riskiin nuorilla aikuisilla


Left ventricular non-compaction as a potential source for cryptogenic ischemic stroke in the young: A case-control study

Sydämen vasemman kammion trabekulaatio mahdollinen nuorten salasyntyisen aivoinfarktin lähde: tapaus-verrokkitutkimus


Periodontitis, Dental Procedures, and Young-Onset Cryptogenic Stroke

Parodontiitin ja hammastoimenpiteiden yhteys nuorten salasyntyiseen aivoinfarktiin